Đang nợ tiền sử dụng đất có được cấp phép xây dựng?

Ông Bùi Việt Châu (tỉnh Quảng Trị) hỏi: Hộ gia đình đang nợ tiền sử dụng đất từ ngày 17/1/2017 thì có được lập thủ tục cấp phép xây dựng không?

sd 7767
Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nếu gia đình ông có một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì có thể lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được quy định tại Khoản 1, Điều 95 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 11 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *