Đang sống chung với bố mẹ, có được tách khẩu?

Hỏi: Hiện tôi đang ở cùng bố mẹ. Ông bà tôi ở trong vùng 135 nên thường xuyên được nhà nước thực hiện các chính sách ưu đãi. Do đó, bố mẹ tôi muốn làm các thủ tục tách khẩu chuyển khẩu tôi vào sổ hộ khẩu của ông bà.

Vậy xin hỏi luật sư, đang sống chung với bố mẹ có được tách khẩu không và thủ tục như thế nào?

Xin cảm ơn!

tk 3a5f
Khi đang sống cùng bố mẹ, nếu bạn muốn tách khẩu thì phải đảm bảo 2 điều
kiện theo Khoản 1 Điều 27 Luật cư trú 2006.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời: 

Về điều kiện để tách hộ khẩu khi đang chung sống với bố mẹ:

Khoản 1 Điều 27 Luật cư trú năm 2006 (bổ sung, sửa đổi năm 2013) quy định về điều kiện tách sổ hộ khẩu như sau:

Nếu có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu gồm:

– Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

– Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu.

Bạn hoàn toàn có thể tách hộ khẩu để chuyển khẩu vào sổ hộ khẩu của ông bà nếu đáp ứng 2 điều kiện nêu trên.

Về hồ sơ tách hộ khẩu:

Khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Luật cư trú năm 2006 quy định về hồ sơ tách khẩu gồm:

Người đến làm thủ tục xin tách khẩu phải xuất trình phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu; sổ hộ khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong thời hạn 7 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; nếu không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ theo những quy định nêu trên, sau khi bố mẹ bạn làm xong các hồ sơ thì phải đến nộp hồ sơ tách sổ hộ khẩu tại cơ quan công an có thẩm quyền tách sổ hộ khẩu (theo Điều 8 Thông tư số 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú).

Luật sư Vũ Hồng Hoa
(HTX Luật Đống Đa)

Theo VOV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *