Đất chưa có sổ đỏ không được chuyển nhượng

Hỏi: – Năm 1985, tôi có mua 1.625m2 đất vườn. Việc mua bán chỉ có giấy tờ tay nhưng có 4 chủ đất xung quanh làm chứng, ký tên vào giấy mua bán. Tôi sử dụng thửa đất từ đó đến nay, không có tranh chấp với ai. Xin hỏi, tôi có quyền chuyển nhượng đất đó hay không?

Trần Trí Nhân (Bình Chánh, TPHCM)

cn1 b42c
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trả lời:

Khoản 1, Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của luật này. Khoản 1, Điều 168 của Luật Đất đai 2013 cũng quy định rõ: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, người sử dụng đất thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất…”.

Theo trình bày, đất của ông chưa có sổ đỏ nên không thể làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác. Theo Điều 100 Luật Đất đai 2013, thửa đất của ông có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Ông cần tiến hành thủ tục xin cấp sổ đỏ, khi có sổ đỏ rồi mới được tiến hành làm thủ tục sang nhượng đất cho người khác.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *