Doanh nghiệp nước ngoài có được nhận tặng cho nhà đất?

Hỏi: Tôi muốn biết công ty 100% vốn nước ngoài có được phép mua hoặc nhận tặng cho nhà, đất (ngoài khu công nghiệp) từ cá nhân, tổ chức Việt Nam tại Việt Nam không?

Nếu được phép, công ty có được đứng tên trên giấy tờ nhà, đất được tặng không? Thời gian được đứng tên là bao lâu? Xin cảm ơn!

Bà Đinh Pha Ly (Tp.HCM)

nhadat 7c33
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở
với điều kiện nhà ở đó nằm trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở
hữu theo quy định. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo thông tin mà bà Ly cung cấp, Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Cụ thể, công ty có 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam nếu thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì chỉ được mua nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư dự án hoặc mua lại nhà ở của cá nhân, tổ chức nước ngoài đã mua nhà ở tại Việt Nam; được nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu theo quy định.

Nội dung Nghị định trên cũng nêu rõ, công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam không được phép mua nhà ở của hộ gia đình, cá nhân Việt Nam; không được phép mua nhà ở của tổ chức Việt Nam mà không phải là chủ đầu tư dự án, không được nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở ngoài các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Về thời hạn sở hữu nhà sẽ căn cứ theo Giấy chứng nhận đầu tư.

Còn nếu công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam mua nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở đã mua.

Mặt khác, theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 161 Luật Nhà ở năm 2014 và Điều 77 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam nếu mua nhà ở tại Việt Nam sẽ được sở hữu nhà ở tối đa bằng thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho công ty; trước khi hết thời hạn sở hữu nhà ở mà công ty được tiếp tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư và có nhu cầu gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở thì được phép gia hạn thêm một lần tối đa bằng với thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư đã được gia hạn.

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *