Giải quyết thế nào khi chủ nhà bán nhà không thông báo cho người đang thuê

Chủ nhà bán nhà nhưng không thông báo cho người đang thuê là trái quy định của pháp luật.

Bạn đọc đặt câu hỏi: Tôi là Hoàng Hải Nam ở Nam Định. Tôi cùng gia đình chuyển lên Hà Nam thuê nhà mở một cửa hàng cắt nhôm kính, có ký hợp đồng thuê nhà trong 3 năm. Tôi đã đặt cọc tiền thuê nhà trước 6 tháng. Song, mới được 4 tháng, chủ nhà thông báo đã bán nhà cho người khác. Chủ nhà chỉ nói nếu có nhu cầu muốn thuê tiếp thì nói chuyện thương lượng với người chủ mới. Tôi muốn hỏi, hành vi của người chủ nhà liệu có vi phạm đến quyền lợi của tôi? Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền, lợi ích của mình?

1 11e4
Trường hợp này, chủ sở hữu nhà đã thực hiện trái với quy định của pháp luật

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Nhà ở 2014, chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở.

Bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua, chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn.

Do đó, chủ nhà bán nhà mà không thông báo cho bạn biết là trái quy định của pháp luật, vi phạm trách nhiệm của bên cho thuê nhà. Nếu hành vi của chủ nhà cũ mà xâm phạm đến quyền lợi của bạn, bạn có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi chủ nhà cũ cư trú yêu cầu giải quyết.

Hơn nữa, theo quy định tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật Dân sự 2005, chủ mới mua nhà đang cho thuê vẫn phải đảm bảo quyền, lợi ích của người thuê; đồng nghĩa, bạn hoàn toàn có quyền ở lại cho đến hết thời hạn hợp đồng:

“Điều 133. Quyền tiếp tục thuê nhà ở

…2.Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác…”.

Theo VOV.Vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *