Khi người quản lý nhà đất qua đời

Hỏi: – Trước đây, anh trai tôi có nhờ mẹ vợ quản lý, trông nom căn nhà của anh ấy. Nay, mẹ vợ anh ấy đã qua đời, vậy anh trai tôi có thể lấy lại căn nhà của mình hay không?

Hồ Thị Hoa (Bình Dương)

QL 99cc
Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Trả lời:

Đây là trường hợp thực hiện công việc không có ủy quyền. Theo Điều 574 Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS), thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. Theo Khoản 4, Điều 578 BLDS, khi người thực hiện công việc không có ủy quyền chết thì chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền.

Theo quy định pháp luật đã nêu, anh trai bà hoàn toàn có cơ sở lấy lại căn nhà của mình. Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà, anh của bà được quyền lấy lại nhà và được toàn quyền định đoạt căn nhà đó.

Luật gia NGUYỄN VĂN KHÔI

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *