Không phải đính chính sổ đỏ trong trường hợp nào?

Hỏi: Tôi sử dụng giấy chứng minh nhân dân (CMND) cũ khi khai báo thông tin làm sổ đỏ. Sau đó, tôi đổi giấy CMND, chỉ thay đổi về ngày cấp chứ không đổi số.

Tôi xin đính chính thông tin về ngày cấp CMND trên sổ đỏ nhưng cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu về xin xác nhận việc thay đổi ngày cấp CMND trên sổ hộ khẩu. Song, sổ hộ khẩu của tôi chỉ ghi số CMND không ghi ngày cấp.

Sau đó, tôi đã ra cơ quan công an nơi làm CMND mới, xin xác nhận về việc thay đổi ngày cấp CMND. Tuy nhiên, cơ quan công an cho biết chỉ xác nhận nếu có thay đổi về số CMND còn thay đổi về ngày cấp là đương nhiên. Do đó, trường hợp của tôi không được xác nhận. Vậy xin hỏi, trong trường hợp này tôi phải làm thế nào?

Thu Hằng (Hà Nội)

sodo db1d
Trường hợp nào phải đính chính sổ đỏ?(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hướng dẫn ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đối với cá nhân trong nước có giấy tờ nhân thân là giấy CMND: Sẽ ghi là “ông” hoặc “bà”, sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên, số giấy tờ nhân thân (nếu có) và địa chỉ thường trú. Trường hợp giấy tờ nhân thân là giấy CMND thì ghi “CMND số:…”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, nếu người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận, được ghi số giấy CMND trên Giấy chứng nhận đã cấp mà không có sự thay đổi về số CMND, chỉ thay đổi ngày cấp thì không phải làm thủ tục đính chính giấy chứng nhận.

Quyền lợi của người sử dụng đất không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi ngày cấp giấy CMND mà không thay đổi số giấy CMND.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *