Làm bố càng muộn con dễ tự kỷ

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature đã chứng minh rằng những người đàn ông lớn tuổi tinh trùng dễ bị đột biến và ảnh hưởng di truyền đến con cái của họ.

a43 Làm bố càng muộn con dễ tự kỷ

Các chuyên gia đã phân tích ADN của 78 gia đình người Iceland và tìm thấy một mối tương quan trực tiếp giữa tuổi của người cha và đột biến gene liên quan đến rối loạn phổ tự kỷ cũng như tâm thần phân liệt trong ADN của một đứa trẻ. Nhóm nghiên cứu thấy rằng, tuổi của người mẹ không ảnh hưởng đến đột biến gene trong khi đó 97% các đột biến trong ADN của một đứa trẻ di truyền từ người cha. Điều này cho thấy sự gia tăng trẻ em mắc bệnh tự kỷ hiện nay một phần được giải thích bởi đàn ông ngày càng có xu hướng sinh con muộn.

Theo An Ninh  Thủ Đô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *