Loại đất nào không được chuyển nhượng?

Tôi dự kiến mua đất làm nhà ở. Xin hỏi loại đất nào không được phép giao dịch chuyển nhượng?

Vũ Văn Hoàng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

cn 23cd
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trả lời

Theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013, các trường hợp sau không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, DN có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó”.

Theo đó, nếu đất thuộc một trong các trường hợp trên thì không được phép giao dịch chuyển nhượng.

Luật sư Nguyễn Hồng Quang  Giám đốc Công ty Luật Hồng Quang, Hà Nội

Theo Kinh tế & Đô thị Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *