Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

Một ngôi nhà lộn ngược độc đáo được thiết kế bởi một nhóm kiến trúc sư Đài Loan trong một cuộc triển lãm tại đây.

191405baoxaydung image009 Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

191409baoxaydung image010 Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

191414baoxaydung image011 Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

191345baoxaydung image001 Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

191348baoxaydung image002 Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

191350baoxaydung image003 Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

191353baoxaydung image004 Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

191356baoxaydung image005 Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

191359baoxaydung image006 Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

191401baoxaydung image007 Ngôi nhà lộn ngược độc đáo ở Đài Loan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *