Những chiếc kệ di động sáng tạo & tiện lợi

Với nhiều phòng khách hiện đại, những chiếc kệ di động như Curio sẽ giúp cho không gian thêm rộng rãi và tiện dụng hơn. Ngoài một số chiếc kệ thủy tinh đặt ở góc phòng, một số chiếc kệ có thể sử dụng như một bức tường di động.

c8041fc7bb395319a4ebb39ce2b60284 Những chiếc kệ di động sáng tạo & tiện lợi

cbffe1a96c9ea117b18bc3816ba9c734 Những chiếc kệ di động sáng tạo & tiện lợi

2fffae7e090ba323c764b02c627be56c Những chiếc kệ di động sáng tạo & tiện lợi

88b9f8bf28f44bf9e98e5dc082b02f15 Những chiếc kệ di động sáng tạo & tiện lợi

097bd4b1134359aac3f22a4556e9a308 Những chiếc kệ di động sáng tạo & tiện lợi

826445766588070de96d00499b814139 Những chiếc kệ di động sáng tạo & tiện lợi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *