Quy định chuyển nhượng hợp đồng mua bán NƠXH

Bạn Nguyễn Văn Nhị tại hòm thư [email protected] hỏi: Nếu tôi vay gói 30.000 tỷ đồng để mua nhà chung cư, nhưng chưa đủ 5 năm, chưa trả hết nợ, tôi muốn bán cho đối tượng có đủ điều kiện mua NƠXH thì tôi có được phép sang tên hợp đồng mua bán và có được phép sang tên cho người muốn mua nhà của tôi với đơn vị tín dụng để người mua sẽ tiếp tục thay tôi trả hết món nợ không?

chuyennhuongnoxh 539d
Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản trả lời như sau:

Về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán NƠXH

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 13 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Khoản 5, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH thì trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua NƠXH, nếu bên mua có nhu cầu bán lại NƠXH thì chỉ được phép bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng NƠXH hoặc bán lại cho đối tượng được mua NƠXH.

Pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản không quy định hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán NƠXH.

Về hợp đồng tín dụng vay để mua NƠXH

Trường hợp người mua NƠXH bán lại NƠXH cho đối tượng được mua NƠXH trong thời hạn chưa đủ 05 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua NƠXH, nếu chưa hoàn tất hợp đồng tín dụng vay gói 30.000 tỷ đồng mà muốn người mua lại nhà tiếp tục trả nợ thì đề nghị công dân liên hệ với Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng trực tiếp cho vay để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản/moc.gov.vn

Theo Báo Xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *