Quy định diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất trồng lúa?

Hỏi: Gia đình tôi có 200m2 (10m x 20m) đất trồng lúa đã được cấp sổ đỏ, quy hoạch sử dụng đất là đất ở. Nay tôi muốn bán 100m2 (5m x 20m) cho hộ dân khác, tuy nhiên địa phương không giải quyết vì cho rằng không đủ điều kiện.

Qua tham khảo Quyết định 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/09/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên, thửa đất của tôi vẫn thuộc diện được tách thửa. Xin hỏi, trường hợp của gia đình tôi phải giải quyết như thế nào?

Chân thành cảm ơn!

Nguyễn Thị Quyết (Thái Nguyên)

dt 9207
Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất trồng lúa? 
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Đối với trường hợp của bà Quyết, nếu bà muốn tách diện tích 100m2 trong thửa đất trồng lúa có diện tích 200m2 để bán cho hộ khác thì phải đảm bảo nguyên tắc tách thửa đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 08/09/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất quy định tại Điều 7 và Điều 8 của quy định này áp dụng đối với cả thửa đất mới được tách và thửa đất còn lại sau khi tách, không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng.

Trường hợp bà Quyết hỏi được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND: Sau khi tách, diện tích tối thiểu của các thửa đất phải bằng hoặc lớn hơn 150m2 mỗi thửa. Chính vì vậy, bà Quyết không đủ điều kiện tách diện tích 100m2 đất nông nghiệp nói trên.

Còn nếu bà Quyết tách thửa đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp thì bà phải bảo đảm quy định tại tại điểm b Khoản 2 và Khoản 4 Điều 8 của Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *