Quy trình cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân

Đề nghị cấp “sổ đỏ” là cách gọi thông dụng của người dân của việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là một thủ tục hành chính phổ biến nhưng khi thực hiện người dân còn nhiều lúng túng.

Theo quy định của pháp luật, thời gian tối đa cấp “sổ đỏ” lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân là 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

cap so do lan dau bbfc
Quy trình cấp sổ đỏ lần đầu

Theo NDH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *