Tài sản chung, riêng của vợ chồng

Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
Vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho 100m2 đất làm nhà ở. Chồng tôi làm sổ đỏ và trong đó chỉ có tên của chồng tôi và bố mẹ ký tên. Luật sư cho tôi hỏi, tôi có quyền lợi gì trên mảnh đất này không? Xin cảm ơn.

ts1 5e2f
lanhoang@…

Luật sư Trần Thị Thanh Nga – Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (“Luật HNGĐ 2014”) thì “tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân”.

Theo đó, chồng bạn được bố mẹ chồng cho riêng 100m2 đất làm nhà ở thì đây là tài sản riêng của chồng bạn, bạn sẽ không có quyền lợi gì liên quan đến mảnh đất đó trừ trường hợp vợ chồng bạn thỏa thuận nhập tài sản riêng của chồng bạn vào tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 46 Luật HNGĐ 2014, cụ thể “Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *