Thời hạn cấp giấy chứng nhận sau khi nhận nhà?

Hỏi: Theo dự kiến, gia đình tôi sẽ được chủ đầu tư giao nhà chung cư vào tháng 2/2017. Xin hỏi luật sư, kể từ ngày giao nhận nhà xong thì sau bao lâu chúng tôi mới được cấp giấy chứng nhận?

Xin cảm ơn!

Le Thi Thuy ([email protected])

gcn 819e
Kể từ ngày giao nhà cho người mua hoặc từ thời điểm bên mua đã thanh
toán đủ tiền, chủ đầu tư dự án nhà chung cư có trách nhiệm làm thủ tục
cấp giấy chứng nhận cho người mua.  

Trả lời:

Khoản 7 Điều 26 Luật Nhà ở 2014 có quy định, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận, chủ đầu tư dự án nhà chung cư có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người mua, ngoại trừ trường hợp người mua tự lập thủ tục cấp giấy.

Như vậy, theo quy định, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bạn trong thời hạn nêu trên.

Luật sư Lê Đăng Liệu
(Đoàn Luật sư Tp.HCM)

Theo Pháp luật Tp.HCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *