Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà ở hình thành trong tương lai

Hiện nay chúng tôi đang triển khai một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các lô nhà ở thương mại hình thành trong tương lai cần những giấy tờ thủ tục gì? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn.

gcn 4e8e
hungnm@…

Luật sư Trần Thị Thanh Nga – Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thì đối với các dự án nhà ở thì sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) các giấy tờ sau đây: Quyết định phê duyệt dự án/quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư; quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng (nếu có); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyết định giao đất, cho thuê đất và chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; sơ đồ nhà, đất đã xây dựng, danh sách các căn hộ; báo cáo kết quả thực hiện dự án.

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở TNMT kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án. Sau khi hoàn thành kiểm tra, Sở TNMT gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Sau khi đã có kết quả trả lời chấp thuận của Sở TNMT, chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp GCN thay cho người nhận chuyển nhượng nhà ở, trừ trường hợp người mua nhà ở tự nguyện làm thủ tục cấp GCN. Trong trường này chủ đầu tư cung cấp hồ sơ và các giấy tờ pháp lý liên quan đến nhà ở để người mua tự đăng ký tại VPĐKĐĐ hoặc chi nhánh VPĐKĐĐ, hồ sơ gồm có: Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu số 04a/ĐK và 04b/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT); Hợp đồng mua bán nhà theo quy định pháp luật; Biên bản bàn giao nhà.

Lưu ý: Đối với nhà ở thương mại, chủ đầu tư phải làm thủ tục đề nghị cấp GCN cho người mua trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua.

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *