Thủ tục, chi phí cấp sổ đỏ

Tôi có mua 1 lô đất ở Đà Nẵng bằng giấy tay có chứng nhận của UBND phường vào năm 1995. Nay tôi muốn làm sổ đỏ thì thủ tục và chi phí như thế nào?

dungphanngoc@…

sd1 08ca

Luật sư Trần Thị Thanh Nga – Công ty luật TNHH Đất Luật trả lời:

Theo quy định Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì người đang sử dụng đất do chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo đó, bạn liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn chi tiết.

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *