Thủ tục cho, tặng tài sản

Cha tôi là cán bộ lão thành Cách Mạng nên mẹ tôi được mua 1 căn hộ ở Hà Nội. Sổ đỏ chỉ đứng tên mẹ tôi. Nhà có 3 anh em. Hiện tại mẹ tôi muốn cho tặng căn hộ này cho anh em chúng tôi. Xin hỏi:

– Cha tôi không có tên trong sổ đỏ thì mẹ tôi có được toàn quyền cho, tặng toàn bộ căn hộ cho anh em tôi không?
– Nếu cho, tặng căn hộ này chỉ cho một trong ba anh em chúng tôi thì phải làm những thủ tục và giấy tờ liên quan gì?
– Nếu cho, tặng cho cả 3 anh em tôi đứng tên thì phải làm thủ tục và cần các giấy tờ liên quan gì?

nf c4ce
[email protected]

 Trả lời:

Theo như nội dung bạn cung cấp thì tài sản trên là tài sản được hình thành trong thời kì hôn nhân vì thế theo điều 33 Luật HN và GĐ năm 2014 đó là tài sản chung. Theo khoản 2  Điều 35 Luật HNGĐ 2014 thì “2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

a) Bất động sản;
b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;
c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.”. Như vậy để tặng, cho căn hộ nói trên thì bắt buộc phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của bố và mẹ bạn.

Như vậy. mặc dù trên sổ chỉ đứng tên mẹ bạn nhưng đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của cha mẹ bạn, nếu cha mẹ bạn không có văn bản xác nhận đây là tài sản riêng của mẹ bạn thì khi chuyển nhượng, tặng cho căn hộ nói trên vẫn phải có sự đồng ý của cha bạn.

– Nếu cho, tặng căn hộ này chỉ cho một trong ba anh em chúng tôi thì phải làm những thủ tục và giấy tờ liên quan gì?

Theo quy định tại điểm a, d Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:

“a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này
d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã”.

Như vậy, để thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất từ bố mẹ sang con trước tiên bạn và bố mẹ bạn phải đến một tổ chức công chứng trên địa bản tỉnh, thành phố nơi có đất hoặc UBND cấp xã để công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho này. Sau khi có hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng/chứng thực thì bạn có thể tiến hành thủ tục đăng ký sang tên bạn tại văn phòng đăng ký đất đai, hồ sơ bao gồm:

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu…

Để tặng cho cả 3 anh em thì Thủ tục và các giấy tờ cũng như thủ tục tặng cho một trong ba anh em, tuy nhiên để tặng cho cả 3 anh em thì bố mẹ bạn và cả 3 anh em bạn đến một tổ chức công chứng trên địa bản tỉnh, thành phố nơi có đất hoặc UBND cấp xã để công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho này. Sau khi có hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng/chứng thực thì bạn có thể tiến hành thủ tục đăng ký sang tên bạn tại văn phòng đăng ký đất đai, hồ sơ bao gồm:

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu…

Và giấy chứng ngận quyền sở hữu đứng tên cả 3 anh em bạn.

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *