Trường hợp nào phải lập dự toán gói thầu xây dựng?

Hỏi: Tôi không biết khái niệm dự toán gói thầu xây dựng được hiểu cụ thể như thế nào? Phải lập dự toán gói thầu xây dựng trong trường hợp nào? Có bắt buộc phải thực hiện việc này không?

Xin cảm ơn!

Lê Văn Thịnh (Thanh Hóa)

goithau df05
Có bắt buộc phải lập dự toán gói thầu xây dựng? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định cụ thể về khái niệm và nội dung của dự toán gói thầu xây dựng.

Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng cần phải lập dự toán gói thầu xây dựng. Đồng thời, phải lập dự toán gói thầu xây dựng khi lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Bộ Xây dựng

Theo Báo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *