Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

Những ngôi nhà với mỗi một màu sắc không chỉ được thiết kế theo phong cách tối giản, mà từ đó, con người ta có cảm giác như nghe được một tiếng thở dài, để rồi cuối cùng, cho ta lấy lại sự bình tĩnh và cảm hứng để lại sống, lại hoạt động.

Mỗi căn phòng trong những ngôi nhà này không phải là một nơi dành cho tất cả mọi thứ, mà chỉ đáp ứng những điều cần thiết nhất, cơ bản nhất của cuộc sống. Những ngôi nhà với mỗi một màu sắc không chỉ được thiết kế theo phong cách tối giản, mà từ đó, con người ta có cảm giác như nghe được một tiếng thở dài, để rồi cuối cùng, cho ta lấy lại sự bình tĩnh và cảm hứng để lại sống, lại hoạt động.

Những hình ảnh của ngôi nhà ấn tượng do hãng Oporski Architektura thiết kế:

20150417084257967 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084308760 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084319528 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

2015041708390016 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

2015041708392382 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

2015041708393454 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

2015041708400995 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

2015041708420355 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

2015041708424692 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

2015041708430350 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

2015041708431451 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417083906348 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417083911679 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417083917195 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417083928431 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417083939420 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417083945328 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417083951204 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417083957585 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084003751 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084014274 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084020605 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084026101 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084032392 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084038550 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084045115 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084050294 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084055989 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084101478 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084108289 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084113728 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084118681 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084124353 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084130269 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084136328 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084208507 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084214290 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084219286 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084224804 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084230509 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084238219 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

20150417084252426 Ngôi nhà bình yên với sắc màu tối giản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *